Læs med hvis du: arbejder professionelt med e-commerce, er COO, CFO, CMO eller HR-ansvarlig ved et brandhouse, en multibrand webshop, eller er B2B- eller B2G grossist.

Lad os starte med at få slået fast, at uden visuelt- og tekstuelt content er der ingen onlinehandel. Visuelt- og tekstuelt content er en afgørende forudsætning for, at dine kunder kan handle med dig online. Det er derfor superrelevant at interessere sig for produktionen og brugen af visuelt- og tekstuelt content.

Der er mange faktorer, der spiller ind på at sikre en fleksibel og effektiv contentproduktion i en kontrolleret kvalitet til en attraktiv kostpris: Kapacitet og time to market, kostpris, sikkerhed og budgettering, samt kompetencer og ressourcer. I det følgende vil vi gennemgå én ud af de tre relevante overvejelser du bør gøre dig ved produktion eller indkøb af visuelt- og tekstuelt content.

Vælger du at in-source produktionen af visuelt- og tekstuelt content, er det vigtigt, at du får skabt dig et overblik over dit kapacitetsbehov fordelt over sæsoner / et år. Har du sæsonudsving, vil du sikkert i dine peak-perioder have brug for mere end én medarbejder til at producere visuelt- og tekstuelt content, mens du imellem peak-perioder overhovedet ikke har brug for medarbejdere til produktion af content. Vælger du at in-source produktionen af visuelt- og tekstuelt content, bør du derfor spørge dig selv, om du har adgang til ressourcer / hænder nok i dine peak-perioder, og derefter hvad du vil benytte ressourcerne / hænderne til imellem dine peak-perioder? Er det hensigtsmæssigt at have medarbejdere ansat til produktion af content eller er det bedre at finde en samarbejdspartner, der tager ansvaret for have ressourcer til rådighed, der sikrer dig den fornødne kapacitet til produktion af content i peak-perioder? Har du ikke styr på din kapacitet, vil det enten påvirke dine produkters time to market, altså om dine produkter kan sættes til salg online rettidigt, eller om du får uhensigtsmæssige lønomkostning til de medarbejdere, der er ansat til produktion af content imellem peak-perioderne.

Vælger du outsourcing af content-produktionen, bør du stille en række krav til din samarbejdspartner relateret til, at partneren råder over den kapacitet, du har behov for fordelt ud på dine sæsonudsving. Du bør forlange af din samarbejdspartner, at denne forpligter sig kontraktuelt til at kunne levere givne volumener af content til et defineret leveringstidspunkt. Det bør du gøre for at sikre dig, at din samarbejdspartner råder over den fornødne kapacitet til indfrielse af dit behov for produktion af visuelt- og tekstuelt content. Dertil bør du, inden du indgår i et samarbejde med en samarbejdspartner, bede partneren redegøre for at partneren behersker en full-line produktion af content. Det vil sige, at din partner er i stand til at håndtere de opgaver, der er visualiseret af nedenstående diagram. Partneren bør, hvis du har mere end bare få 100 produkter årligt, der skal produceres content af, have et ERP-system, der gør partneren i stand til at sikre styring og dokumentation af samtlige steps forbundet med produktion af visuelt- og tekstuelt content.

Det gælder fra din ordreafgivelse og koordinering af produkter til og fra contentproduktion, eventuelt i integration med dit VMS, over i klargøring og styling af produkterne, til digitale foto- og beskrivelsesguidelines, der sikrer en kontrolleret kvalitet af content ved både styling, selve produktionen af content i form af foto, video, beskrivelse eller dataproduktion og eventuel efterfølgende redigering og efterbehandling og redigering af visuelt content, den rette navngivning af content, samt en systematisk kvalitetskontrol, før levering eller direkte integration af content til dit PIM-system og returnering af produkter fra content-produktion til eksempelvis dit lager:

 

Har en potentiel samarbejdspartner ikke styr på ovenstående processer, er sandsynligheden for et lønsomt samarbejde ringe. Vælg derfor samarbejdspartner med omhug. Det kan hurtigt koste mange penge og ressourcer at vælge en partner, der præsenterer dig for en lav kostpris på content, men som ikke har styr på den samlede proces forbundet med produktion af content og derfor leverer fejl, leverer content forsinket og leverer content i en ikke tilstrækkelig kontrolleret kvalitet. 

Afslutningsvis er det altid en god idé at opstille en business case for, hvor stor betydning time to market har for dine produkter. Det vil sige, hvor hurtigt kan du sælge din vare fra at du har modtaget den fysisk? Eksempelvis er det i mode- og fashion-industrien af afgørende betydning at optimere time to market mest muligt, hvilket inkluderer at få produceret visuelt- og tekstuelt content hurtigt. Måske har produktet kun en levetid på få måneder, og så betyder det meget, om produktet kan sættes til salg eksempelvis på 2, 5 eller 9 dage fra modtagelse af produktet. Dertil skal der tages højde for likviditetsbinding i varer, der lagerføres og først kan sælges online, når visuelt- og tekstuelt content er produceret og tilgængeligt online for kunden.  

Vi hjælper med at opstille business cases for betydningen af time to market for dine produkter, samt dine kapacitetsbehov fordelt over sæsoner, ved produktion af content. Det kan du bruge som beslutningsværktøjer ved valg af in-sourcing eller indgåelse af samarbejde med os eller andre samarbejdspartner til produktion af visuelt- og tekstuelt content. 

KONTAKT

Kontakt os og lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig?